Pagery a pagingové systémy jsou ideální pro okamžité informování a svolání kolegů, podřízených, lékařů, sanitářů, techniků, údržbářů apod.
Paging je osvědčená a spolehlivá technologie pro přenos zvukových, numerických nebo textových zpráv na malé kapesní přijímače s displejem – pagery.

Příklady využití:

Informace, která má být vyslána do pageru, se skládá z jeho adresy (čísla pageru) – ta stačí k aktivaci zvukové nebo vibrační výzvy – doplněné numerickou nebo alfanumerickou informací. Příkladem numerické informace může být telefonní číslo, na které je třeba zavolat, čas schůzky, nebo libovolný smluvený číselný kód. Příkladem alfanumerické informace může být důležité obchodní sdělení, telefonní číslo i se jménem volaného, popis aktuálního pracovního problému, jednoduchý vzkaz apod.

Alfanumerická informace může být předem naprogramována v pageru a může být vyvolána odpovídajícím číslem (například: na telefonu volíme číslo linky kodéru: 12345, kodér se ozve tónem nebo zvukovým hlášením, volíme číslo pageru: 001, kodér potvrdí, volíme číslo zprávy: 99, kodér potvrdí a odešle celou sekvenci vysílačem, pager 001 začne vyzvánět a blikat, na displeji se objeví zpráva: „99 – Volej ihned dispečink!“.

Pagingové systémy předpokládají využití vlastních vysílačů signálu v některém z kmitočtových pásem, povolených pro pozemní pohyblivou službu (160 nebo 450 MHz). Pro provoz systému není nutné povolení od Českého telekomunikačního úřadu, pokud bude probíhat na některém z kmitočtů podle všeobecného oprávnění ČTÚ s výkonem vysílače max. 0.5 W ERP.