Pavel Bulka Elektroservis

 

Pagery a pagingové systémy jsou ideální pro okamžité informování a svolání kolegů, podřízených, lékařů, sanitářů, techniků, údržbářů apod.
Paging je osvědčená a spolehlivá technologie pro přenos zvukových, numerických nebo textových zpráv na malé kapesní přijímače s displejem – pagery.

Příklady využití:

 • Svolání lékařských a zdravotnických týmů v nemocnicích.
 • Přivolání obsluhy do kuchyně v restauracích.
 • Informování řidičů kamionů v logistických centrech, kdy a kam mají přistavit vůz.
 • Pokyn pokojským v hotelích, který pokoj se uvolnil má se uklidit.
 • Signalizace poruchy výrobní linky nebo jiného zařízení servisu nebo údržbě ve výrobních či distribučních provozech.
  Klíčové výhody pagingu a pagerů:
 • Provoz je zcela zdarma (při použití kmitočtů dle všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu).
 • Pagery neobsahují vysílač – lze je používat na operačních sálech a v blízkosti lékařských přístrojů.
 • Zprávu lze během 2 vteřin předat současně libovolně velké skupině příjemců.
 • Nehrozí zpoždění zprávy při přetížení sítí mobilních operátorů.
 • Riziko krádeže pageru je mnohem nižší, než např. mobilních telefonů, proto je lze svěřit cizím pracovníkům nebo návštěvníkům.
 • Snadná obsluha.
 • Pagery jsou mechanicky odolné a mají vibrační signalizací pro hlučné prostředí.
 • Dlouhá doba provozu pagerů na baterie.

Informace, která má být vyslána do pageru, se skládá z jeho adresy (čísla pageru) – ta stačí k aktivaci zvukové nebo vibrační výzvy – doplněné numerickou nebo alfanumerickou informací. Příkladem numerické informace může být telefonní číslo, na které je třeba zavolat, čas schůzky, nebo libovolný smluvený číselný kód. Příkladem alfanumerické informace může být důležité obchodní sdělení, telefonní číslo i se jménem volaného, popis aktuálního pracovního problému, jednoduchý vzkaz apod.

Alfanumerická informace může být předem naprogramována v pageru a může být vyvolána odpovídajícím číslem (například: na telefonu volíme číslo linky kodéru: 12345, kodér se ozve tónem nebo zvukovým hlášením, volíme číslo pageru: 001, kodér potvrdí, volíme číslo zprávy: 99, kodér potvrdí a odešle celou sekvenci vysílačem, pager 001 začne vyzvánět a blikat, na displeji se objeví zpráva: „99 – Volej ihned dispečink!“.

Pagingové systémy předpokládají využití vlastních vysílačů signálu v některém z kmitočtových pásem, povolených pro pozemní pohyblivou službu (160 nebo 450 MHz). Pro provoz systému není nutné povolení od Českého telekomunikačního úřadu, pokud bude probíhat na některém z kmitočtů podle všeobecného oprávnění ČTÚ s výkonem vysílače max. 0.5 W ERP.

Máte dotaz nebo zájem o naše produkty?

Napište nám